Afkomst/Origin Wachtendonk

In mijn onderzoek naar de genealogie van Poell komen een tweetal stammen naar voren. De stam Wachtendonk en de stam Arcen. De stam Arcen komt elders aan de orde, hier zal ik kort de stam Wachtendonk toelichten.

De stamvader van de stam Poell-Wachtendonk stamt zoals de naam doet vermoeden uit het land van Wachtendonk. In 1423 werd er aldaar reeds enen Rathus te Poel vermeld i.v.m. een 'belastingheffing'. Hierna zijn vele personen te Poel vermeld welke (vooralsnog) niet precies in familieverband geplaatst kunnen worden. De officiële stamboom begint dan ook pas in circa 1624.

Als officiële stamoudste geldt ene Joannes Poell (te Poul) geboren te Wachtendonk ca. 1624, in 1653 vermeld als burgemeester aldaar met Jacobus Cruijts. In 1654 en 1659 te Roermond vermeld als scholtis. Te Venlo overleden of begraven op 28-8-1670. Gehuwd met Maria Lowijs welke op 18-7-1670 te Venlo is overleden of begraven. Uit dit huwelijk:

1 Cornelia, geboren te Wachtendonk in 1648, er zijn aanwijzingen dat zij is gehuwd met Petrus Brictius Idus ab Haeck, licentiaat in de rechten en gerechtsschrijver te Sittard.

2 Gerardus Edmundus, geboren te Wachtendonk 28-1-1650, overleden te Venlo 12-6-1720, Ontvanger Generaal der Maas te Venlo van 1702-1720, gehuwd te Roermond op 20-2-1685 mer Maria Baenen.

3 Franciscus Balthasar, geboren te Roermond 7-1-1654, er zijn aanwijzingen dat hij schepen en Raad van de stad Helmond was in 1712 en 1723.

4 Gertrudis, geboren te Roermond 28-2-1659, huwde met Godefridus Groenen. Hierdoor kreeg Petrus Poell recht op de studiebeurs waarvan pastoor Groenen medefundator was.

5 Jacobus, geboren te Roermond ca. 1660, overleden te Wachtendonk 18-12-1717, gehuwd ca.1688 met Agnes Straeten. In 1711 schepen van de stad Wachtendonk, is uiteindelijk burgemeester geworden.

Dit is de eerste familie van de officiéle genealogie Poell-Wachtendonk. Deze gaat verder t/m de 12e generatie. Er zullen vanuit Wachtendonk zeker ook meerdere uitzwervingen naar andere streken hebben plaatsgevonden, waarbij het mijn bedoeling is om zoveel mogelijk van deze uitzwervingen weer bij de oerstam terug te brengen.

Nieuwe gegevens betreffende geboorten, huwelijken, overlijdens en eventuele nieuwe (onbekende) Poell's leden zijn mij heel welkom. Reageren kan o.a. met een mailtje, of kijk voor adresgegevens op de contact-pagina.

In my genealogy research two tribes come forward. The tribe Wachtendonk and the tribe Arcen. The tribe Arcen is explained elsewhere on this site. Here I will briefly explain the tribe Wachtendonk.

The ancestor of the tribe Poell-Wachtendonk comes -as the name suggests- from the land of Wachtendonk. Already in 1423 there was one Rathus te Poel mentioned due to a 'tax-assesment'. After this many people are mentioned as te Poel, but it can't always be proven that they belong to the family Poell. Therefore the official pedigree begins in approximately 1624.

The official tribal elder is one Joannes Poell (to Poul) Wachtendonk born ca 1624, listed as mayor there in 1653 with Jacobus Cruijts. In 1654 and 1659 listed in Roermond as Scholtis. Deceased or buried in Venlo on august 28th 1670. Married to Maria Lowijs who deceased (or is buried) at july 7th 1670 in Venlo. From this marriage:

1 Cornelia, born in Wachtendonk in 1648, there are indications that she is married to Peter Brictius Ides ab Haeck, who had a degree in law and was court writer in Sittard.

2 Gerardus Edmundus, born in Wachtendonk januari 28th 1650, deceased in Venlo december 6th 1720. Receiver General of the Maas in Venlo from 1702-1720, married in Roermond on february 20th 1685 to Maria Baenen.

3 Franciscus Balthasar, born in Roermond january 7th 1654, there are indications that he was alderman and Council of the city Helmond in 1712 and 1723.

4 Gertrudis, born in Roermond february 28th 1659, married to Godefridus Groenen. Because of this marriage Petrus Poell was awarded a scholarship. Pastor Groenen was co-fundraiser of this scholarship.

5 Jacobus, born about 1660 in Roermond, deceased in Wachtendonk december 18th 1717. Married to Agnes Straeten in ca.1688. In 1711 alderman of the city Wachtendonk. Has become mayor eventually.

This is the first family of the official genealogy Poell-Wachtendonk which continues to the 12th generation. Certainly Poell members wil have spreaded from Wachtendink to several other regions. It is my intention to bring those spreaded family's back to the Wachtendonk tribe.

New data on births, marriages, deaths and any new (unknown) Poell's members are very welcome. Please respond by mail, or look for contact details on the Contact page.
Afbeelding/image Petrus te Poel

Geboren te Wachtendonk in 1595, overleden te Keulen op 12-8-1667. Werd in 1639 de 39e abt van abdij Altenkamp.

Born in Wachtendonk in 1595, deceased in Cologne on august 12th 1667. Became in 1639 the 39th abbot of abbey Altenkamp.

Afbeelding/image Petrus te Poull

Geboren te Wachtendonk in 1696, overleden te Wachtendonk op 17-8-1763. In 1719 tot priester gewijd en sinds 12-11-1744 tevens deken van Krekenbeek.

Born in Wachtendonk in 1696, deceased in Wachtendonk on august 17th 1763. Ordained priest in 1719 and since november 12th 1744 dean of Krekenbeek.