Kronieken / Chronicles

Wat is de Poell´s Kroniek eigenlijk? De Poell´s Kroniek is een periodiek schrijven van mijn hand waarin ik een specifiek onderwerp dat ik in mijn onderzoek tegenkom, tracht te belichten. Deze onderwerpen kunnen direct maar ook indirect in relatie staan tot de familie Poell en zijn zeer divers van aard.

Enkele voorbeelden van Kroniek-titels zijn:
 • Opmerkelijke vondst Nederlands patriciaat (nr 279, 5-3-2001
 • Misverstand met persoon op foto bij de stam Poell Wachtendonk (nr 326, 6-9-2000)
 • Dodelijke ongelukken in de familie Poell-Trouwen (nr 330, 25-11-2001)
 • Foto's van de tak Heinrich Poell (nr 368, 1-3-2002)
 • Nieuwe documenten en uitbreiding stam Wachtendonk (nr 406, 2-10-2002)
 • Alle nakomelingen van familie Poell-Sieben op de foto (nr 420, 22-10-2002)
 • Iets over de familie Kessels-Poell (nr 431, 15-11-2002)
 • Hoe het kan gaan met de overdracht van een oud adres (nr 454, 28-1-2003)
 • Doopgetuigen en andere vermeldingen (nr 669, 18-4-2005)
 • De huidige stand van zaken bij de genealogie Poell (nr 722, 5-12-2005)
 • Vijf oudere foto's voor de parenteel Poell-Wachtendonk (nr 1673, 15-6-2012

  Inmiddels zijn er in ruim 20 jaar tijd meer dan 2000 Kronieken verschenen, welke een weergave vormen van mijn onderzoeksvorderingen. Samen met mijn FJMP archief herbergen de Kronieken een schat aan informatie voor al degenen die zich interesseren in de genealogie van Poell.

  Hiernaast staan een aantal links naar specifieke Poell´s Kronieken. Ik hoop dat ze een idee geven van hetgeen mij dagelijks bezighoudt. Indien geïnteresseerd in deze Kronieken op CD-rom dit gaarne even melden via mail, of kijk voor adresgegevens op de contact-pagina..
 • What is the Poell's Chronicle anyway? It is a periodical document in which I describe a specific topic of my research. These topics can be directly or indirectly related to the family Poell and are very diverse in nature.

  For example, some Chronicle titles:
 • Remarkable discovery Dutch patriciate (nr 279, march 5th 2001)
 • Misunderstanding tribe Poell Wachtendonk (nr 326, nov. 20th 2001)
 • Deadly accidents in the family Poell-Trouwen (nr 330, nov. 25th 2001)
 • Pictures of the branch Heinrich Poell (nr 368, march 1st 2002)
 • New documents and extension tribe Wachtendonk (nr 406, oct. 2th 2002)
 • All descendents Poell-Sieben photographed (nr 420, oct. 22th 2002)
 • Something about the family Kessels-Poell (nr 431, nov. 15th 2002)
 • How things evolve in case of an old adress (nr 454, jan. 28th 2003)
 • Baptism witnesses and other matters (nr 669, apr. 18th 2005)
 • The current state of the genealogy Poell (nr 722, dec. 5th 2005)
 • Five older photos for the descendants Poell-Wachtendonk (nr 1673, june 15th 2012)

  The last 20 years over 2000 Chronicles have been published, which all together make a good representation of my research progress. Together with my FJMP archive the chronicles contain a wealth of information for all those who are interested in the genealogy of Poell.

  On the right there are some links to specific Poell's Chronicles. I hope they give an idea of my daily research. If you are interested in the chronicles burned on CD-rom, please contact me by mail, or look for contact details on the contact page.

  Unfortunately, the chronicles are only available in Dutch.
 • Kronieken / Chronicles