Afkomst/Origin Arcen

Zoals ik reeds eerder heb opgemerkt komen in mijn onderzoek een tweetal stammen naar voren. De stam Arcen en de stam Wachtendonk. De stam Wachtendonk komt elders aan de orde, hier zal ik kort de stam Arcen toelichten.

Bij het onderzoek in de kerkelijke archieven van Arcen en Velden welke tot circa 1520 terug gaan vond ik vele vermeldingen te Poel, te Poill en an de Poel welke echter niet direct in familieverband te plaatsen zijn. Dit komt vooral omdat de oudste gegevens gebrekkig en onvolledig zijn.

De officiële stamoudste is Petrus (Peter) (an de) Poel circa 1605 geboren te Arcen, en eveneens te Arcen overleden op 11-8-1641. Hij huwde op 1-3-1628 Hijlken ingen Reijts (in gen Reit), uit dit huwelijk:

1 Joanna, geboren of gedoopt te Arcen 18-3-1629, overleden Arcen 11-2-1706, gehuwd te Arcen 24-5-1654 met Mateus van Weijlick.

2 Jan, geboren of gedoopt te Arcen 16-9-1631, overleden aan de heersende pest te Arcen in 1635.

3 Jacob(us), geboren of gedoopt te Arcen 26-11-1634, overleden Arcen 15-11-1673, gehuwd te Arcen 5-7-1657 met Ulken Poelmans (Coulmans).

4 Eulelia, geboren of gedoopt te Arcen ca.1636 en gehuwd met Joannes Coulmans.

5 Peter, geboren of gedoopt te Arcen ca. 1636.

6 Reijnerus, geboren te Arcen ca. 1639, 1e maal gehuwd te Arcen met Maria in gen Dijpt (Diept), voor de 2e maal gehuwd te Arcen 7-4-1682 met Anna in de Hor (Hoir).

7 Johannes, geboren of gedoopt te Arcen 14-4-1640, gehuwd te Arcen met Magdalena.

8 Adrian, geboren of gedoopt te Arcen 21-7-1641, overleden te Arcen 21-3-1719.

Dit is de eerste officiele familie van de stam Arcen.

Nieuwe gegevens betreffende geboorten, huwelijken, overlijdens en eventuele nieuwe (onbekende) Poell's leden zijn mij heel welkom. Reageren kan o.a. met een mailtje, of kijk voor adresgegevens op de Contact-pagina.

As I already pointed out two tribes come forward in my genealogy research. The tribe Arcen and the tribe Wachtendonk. The tribe Wachtendonk is explained elsewhere on this site. Here I will briefly explain the tribe Wachtendonk.

My investigation in the church archives of Arcen and Velden, which go back to about 1520, I found many entries te Poel, te Poill en an de Poel. However these entries are not 100% reliable. This is mainly because the oldest data is inadequate and incomplete.

The official tribal elder is Petrus (Peter) (an de) Poel, born and deceased in Arcen (1605-1641). He married Hijlken ingen Reijts (in gen Reit) on march 1st 1628. From this marriage:

1 Joanna, born or baptized in Arcen on march 18th 1629. Deceased in Arcen on february 11th 1706. Married may 24th 1654 in Arcen with Mateus van Weijlick.

2 Jan, born or baptized in Arcen on september 16th 1631. Deceased in Arcen to the prevailing plague in 1635.

3 Jacob(us), born or baptized in Arcen on november 26th 1634. Deceased in Arcen on november 11th 1673. Married july 5th 1657 in Arcen with Ulken Poelmans (Coulmans).

4 Eulelia, born or baptized in Arcen ca.1636 and married to Joannes Coulmans.

5 Peter, born or baptized in Arcen ca.1636.

6 Reijnerus, born in Arcen ca.1639, married to Maria in gen Dijpt (Diept). For the 2nd time married to Anna in de Hor (Hoir) on april 7th 1682.

7 John, born or baptized in Arcen april 14th 1640, married to Magdalena in Arcen.

8 Adrian, born or baptized in Arcen juli 21th 1641, deceased march 21st 1719 in Arcen.

This is the first official family of the tribe Arcen.

New data on births, marriages, deaths and any new (unknown) Poell's members are very welcome. Please respond by mail, or look for contact details on the contact page.
Afbeelding/image Gerard Mathieu Poell

Geboren te Sevenum op 5-3-1807. Oudste afbeelding uit de Arcen-stam.

Born in Sevenum on march 5th 1807. Oldest image from the Arcen strain.

Afbeelding/image Dymphna T. Princen

Geboren te Weert op 15-2-1813, echtgenote van Gerard M. Poell.

Born in Weert on february 15th 1813, wife of Gerard M. Poell.

Afbeelding/image ´Aen de Poel´

Ligging van het perceel t.o.v. de watermolen te Arcen.

Location of the plot against the mill in Arcen.