Kwartierstaten / Pedigrees

Ik zal in het kort even uitleggen wat een kwartierstaat is en hoe hij in elkaar zit. De kwartierstaat stamt uit vroeger tijden toen de adel moest aantonen dat zij zuiver bleef. Hiertoe werd, voordat men werd toegelaten tot de adel, met behulp van kwartierstaten de afkomst gecontroleerd. Tegenwoordig kan iedereen dit doen, ook zonder dat men van adel is.

Een kwartierstaat geeft precies aan waar je van afstamt en over welke families het gaat. Dus in het kader van genealogie natuurlijk heel interessant.

Een volledige kwartierstaat omvat 19 genummerde vakken en begint bij de probant (de persoon welke de kwartierstaat indient). Deze komt in vak 1. Hierboven komen in vak 2 en 3 de vader en de moeder van de probant; hierboven in vak 4, 5, 6, en 7 de grootouders van vaders en moederskant van de probant. Hierboven in vak 8, 9, 10 en 11 komen de ouders van de nrs. 4, 5, 6 en 7 en helemaal bovenaan in de vakken 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 wederom de ouders van beide kanten van de nrs. 8, 9, 10 en 11.

Indien je een kwartierstaat goed bekijkt wijst het zich vanzelf uit hoe het zit. Een enkele, dus alleen van vaderskant, is niet zo uitgebreid en kan gemakkelijk voor iedere persoon Poell gemaakt worden met een genealogieprogramma. Wat echte volledige kwartierstaten betreft: hiervoor dient ook ver teruggegaan te worden in de vele aangehuwde families. Dit is een hobby apart!

Hieronder zijn een tweetal links naar een complete kwartierstaat en een naar een enkelvoudige kwartierstaat te vinden.
I will briefly explain what a pedigree is and how it works. The pedigree dates back to ancient times when the nobility had to demonstrate that they remained pure. Before people were admitted to the nobility, the pedigree was used as evidence for their descent. Nowadays, anyone can do this, nobility or not.

A pedigree chart shows all descedants and the families involved. In the genealogy context very interesting of course.

A full pedigree includes 19 numbered sections, starting with the probant (the person who submits the pedigree). Section 1 contains the probant. Above in section 2 and 3 are the father and the mother of the probant; above in section 4, 5, 6, and 7 the paternal grandparents and maternal side of the probant. Above, in Section 8, 9, 10 and 11 are the parents of the sections 4, 5, 6 and 7 and at the top of the compartments 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 again, the parents of the two sides of the sections 8, 9, 10 and 11.

If you look closely the pedigree explains itself. A single pedigree, only the father's side, is not as extensive and can easily be made for each person Poell with a genealogy program. Complete pedigrees demand many input of families by marriage. This is a hobby in itself!

Below you can find two links to a complete pedigree and one to a single pedigree.Joannes Josephus Wilhelmus Poell

Volledige kwartierstaat

Full pedigree

Franciscus Johannes H.M. Poell

Enkelvoudige kwartierstaat

Single pedigree

Josephus Maria Johannes Poell

Volledige kwartierstaat

Full pedigree