Kroniek/Chronicle 279

Opmerkelijke vondst Nederlands Patriciaat

Bij het lezen van een der boeken van Nederlands Patriciaat op blz. 116 t/m 118, vond ik gegevens over de Rooms-katholieke familie Everts -Rijnland. Het familiewapen was hier ook bij afgebeeld. De familie komt o.a. veel voor in Crefeld, waar Godert Evertsz in 1575 burgemeester was, terwijl een eeuw vroeger de naam daar ook reeds wordt aangetroffen.

Het familiewapen Everts Vermelding To Poill

Een zoon Johan Everts, burger van Kempen in 1599 en wijnhandelaar aldaar, broeder der 'St. Nicolasbruderschaft' en deken hiervan in 1605, 'vierder' ofwel wijkmeester van het 'Kuhstrasse-Vierdel', was Hermann Everts, burger van kempen in 1638, hij overleed te Kempen in 1660, hij huwde met Sophia to Poill (later van Linnich genoemd) dochter van Conrad to Poill en N.N. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren, Johannes en Catharina.

Johannes geboren in Kempen woonde eerst te Calcar en daarna te Goch, hij werd later met zijne zonen Hermann en Johannes burger van Nijmegen in 1679, waar hij in 1720 is overleden. Hij huwde te Calcar op 27 Mei 1672 met Anna Pungs (Ponts) waarschijnlijk geboren op 3 November 1649 te Calcar en begraven te Nijmegen in de St. Stevenskerk op 25 April 1724. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.

De familie van voornoemde Sophia to Poill is afkomstig van Linnich bij Erkelenz, waar Gortz to Poill in 1568 burgemeester was.

Nu rijst de vraag weer op of to Poill met to Poell of to Poull te maken heeft. Een feit bestaat en dat is dat het 'Huys te Poell' lag aan de Kuhstrasse tussen Wachtendonk en Kempen, dus waar Johan Everts (Effertsz) wijkmeester was. Het is niet uitgesloten dat er enig verband bestaat, daar het vóór en tijdens 'Joannes de stamvader van Wachtendonk' is gedateerd en er over Joannes zowat niets officieels bekend is van afkomst en zijn ouders. De kringen en de omgeving kloppen allemaal wel aardig het is allemaal in de buurt van Wachtendonk. Zodoende moeten we zulke gegevens toch in de picture houden.

Iedere keer weer iets nieuws wat gegevens betreft maar vroeg of laat past er ergens wat beter in elkaar en wordt het misschien duidelijker. Ik zal het familiewapen van Everts en een gedeelte van de vermelding bijvoegen en laat het hierbij deze keer.

Weert, 5-3-2001
F.P.