Over Frans / About Frans

Wie is Frans Poell eigenlijk? Ik ben een Poell die sinds januari 1993 bezig is met het zoeken naar de afkomst van de familie Poell. Ik verzamel gegevens van allerlei aard, welke worden opgeslagen in mijn eigen FJMP-archief.
Ook heb ik de "Poell's Kroniek" in het leven geroepen: een document dat periodiek verschijnt en waarvan de inhoud direct of indirect in verband staat met de familie Poell. Inmiddels zijn er reeds vele honderden nummers van de "Poell´s Kroniek" verschenen.

En waarom eigenlijk zo een genealogie-fanaat? Ten eerste ben ik zeer geinteresseerd in hoe men in vroegere tijden leefde, woonde en werkte en hoe de maatschappij er destijds uitzag.
In de beginjaren 90 kreeg ik contact met mensen die bezig waren de genealogie van Poell te bestuderen. Zij hebben mij vervolgens met het genealogievirus besmet en aangezien ik de VUT inging had ik tijd genoeg om me hier in gaan te verdiepen. Inmiddels heb ik bijna een dagtaak aan mijn hobby...

Gaarne wil ik mijn dank uitspreken aan een aantal personen uit o.a. Purmerend, Geldrop, Den Bosch, Stramproy, Enschede, Kevelaer en Meerbusch-Büderich en de vele personen Poell uit den lande, welke me in het verleden welwillend hebben geholpen om de genealogie Poell samen te stellen tot wat deze op dit moment inhoudt. Ik hoop dat deze samenwerking ook in de toekomst zal worden voortgezet. Ik sta geheel open voor verbeteringen en aanvullingen in mijn onderzoek en zal deze graag in behandeling nemen. Iedereen is vrij om omtrent mijn conclusies een eigen mening te hebben of te vormen. Ook wat dat betreft sta ik open voor andere stellingen om zodoende een beter beeld te vormen betreffende de familie in de tijd vóór 1650 te krijgen.

Bent u zelf ook actief in de genealogie of heeft u bijvoorbeeld foto´s, bidprentjes of andere relevante informatie met betrekking tot de familie Poell, dan kan dat zeer interessant zijn voor mij. Met andere woorden: wilt u een steentje bijdragen, reageer dan even via e-mail, of kijk voor adresgegevens op de contact-pagina.

Bij voorbaat dank!

Frans
Who is Frans Poell? That's a Poell who is busy researching the origin of the family Poell since January 1993. I collect data of all kinds, which are stored in my own FJMP archive.
I also created the "Poell's Chronicle": a document that appears periodically and of which the contents are directly or indirectly related to the family Poell. Meanwhile, many hundreds of these chronicles have been published.

But why such a genealogy fanatic? Firstly, I am very interested in how people in ancient times lived and worked and how society used to look like.
In the early 90's I got in touch with people who were studying the genealogy of Poell. That research inspired me and as I entered the early retirement I had enough time to focus on genealogy as wel. Meanwhile, I spent almost a day's work on my hobby...

I would like to thank a number of persons from Purmerend, Geldrop, Den Bosch, Stramproy, Enschede, Kevelaer en Meerbusch-Büderich, who kindly helped me to compile the genealogy Poell to what it currently is. I hope this cooperation will continue in the future. Please note that my genealogyresearch is based on my data and my interpretation. Surely you may disagree with it. In that case let me know: I am very happy to process any improvement or addition in my researchresults.

Are you also active in genealogy or do you have photos, prayer cards or other relevant information regarding the family Poell? These could be very interesting for me. In other words, do you want to contribute please reply by mail or look for contact details on the contact page.

Thanks in advance!

FransMijn genealogie / My genealogy

De samenstelling van mijn gezin, genealogisch gezien.

The genealogical composition of my family.

Enkele foto's / Some pictures

Kiekjes van mij, mijn vrouw en kinderen.

Snapshots of me, my wife and children.